0. klasseI skoleåret 2017/18 er der 25 skønne børn i 0. klasse. 


Du kan se vores skoleskema her


I 0. klasse lægger vi stor vægt på at motivere dit barn til at bruge sin nysgerrighed til at lære noget.
Vi bruger vores krop rigtig meget, for på den måde husker dit barn bedre det lærte. 

Klasselokalet er indrettet, så det er spændende, inspirerende og med mulighed for mange forskellige arbejdsstationer og stillinger i løbet af dagen. Det giver dit barn muligheden for øve bogstaver, læse, regne og tegne mv. på vores mange forskellige læringsmøbler, og det skaber ro til den nødvendige koncentration. Udover fagene dansk, matematik, idræt, musik, værkstedsfag
og projektfag har vi på vores skole valgt at starte
med engelsk i 0.klasse.

Vi synger og laver små skuespil på engelsk med fingerdukker.
Det er både sjovt og lærerigt! 


Vi bruger ofte skolens udearealer i undervisningen. Her undersøger vi forskellige emner i naturen. Vi har også projektforløb, hvor dit barn vil få mulighed for at fordybe sig og efterfølgende lave et projekt, som barnet kan fremvise til de øvrige elever på skolen. 

Vi tager ud på ture og besøger bl.a. museer, men også forskellige arbejdspladser, så dit barn får en ide om, hvad det egentlig vil sige at have et arbejde.

I 0.klasse leger vi læringen ind vha. faste rutiner, fokus på forskellige læringsmetoder, vores krop og naturen omkring os. Dette gør, at det er trygt og sjovt at gå i skole.

"Forklar mig - og jeg glemmer
Vis mig - og jeg husker
Lad mig gøre - og jeg forstår!"

Citat fra skolens tidligere 0. klasses lærer, Lene Quist.

Voldum-Rud Vej 40, Voldum, 8370 Hadsten, Tlf.: 60 60 94 56